Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!KALENDARIUM

Bokföringslagen

BASKONTO-EU

BASKONT-1999

BOKSLUT

LÄNKAR

Kontakta oss!

Kapitalplacering

Övrigt

Till startsidan
Pierre Falah


BOFAL
EKONOMIKONSTULT
Pierre Falah

.................

-Att anlita en redovisningskonsult är ofta en nödvändighet för mindre och medelstora företag. Bokföring , bokslut,skattefrågor,moms och uppbörd är något man kan behöva hjälp med. Mina tjänster består av att utföra mina kunders önskemål till full belåtenhet när det gäller:
  • Löpande redovisning.
  • Bokslut.
  • Bolagsbildningar.
  • Årsredovisningar.
  • Totalt ansvar för administration i småföretag.
  • Löner / kontrolluppgifter
  • Deklarationer
  • PRV-ärenden
  • Skatteärenden
  • Upplägg av administrativa rutiner.

Min filosofi med att jobba som ekonomikonsult är att hjälpa mina kunder att undvika de fallgropar som samhällets regelverk innehåller,men även utnyttja de möjligheter som finns.För ett bra samarbete med mina kunder behöver en öppen dialog föras.Kunden ska inte tveka att ställa frågor eller framföra synpunkter för förändrigar.Pierre Falah Ekonomikonsult
1985