Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ORDNAD BOKFÖRING

Bokföringslagen kräver att du har ordnad bokföring. Men även för din egen skull är det viktgt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en konsult kostar pengar. Undvik onödigt tidsspil och spara pengar genom ordnad bokföring.

Ordnad bokföring innebär:


att verifikationer ska finnas för alla bokföringsposter.

att löpande bokföra uppkomna affärshändelser både kronologiskt(grundbok) och systematiskt(huvudbok)

att upprätta årsbokslut.

att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick inom landet under minst 10 år.